Beleidsnota’s en overdrachtsdocumenten

Ruim zesentwintig jaar ervaring in het opstellen, samenstellen en opmaken en vormgeven in co-creatie met directie & management, beleidsmakers en organisatieadviseurs van complexe beleidsnota’s en overdrachtsdocumenten.