De Binnenkomst

Stel je voor: het smartelijke
Het komt van onder je rug binnen
Een vorm van knokkelkoorts
Je raakt langzaam buiten zinnen
terwijl het wervelt in de holte
van je botten en vlamvat als een toorts
zodat je knievalt en moet grienen
Diepe snikken in je hartspier
Botten bonzende knook hier
je lot en je look daar
Ja, schudt maar

Je voelt het door en door
De hitte in je gebeente
De werking van kinine
in een tandeloze omnivoor
Het knokige gesteente
De scheurgraskauwer
die knauwt en snauwt tegen
de hele lege gemeente
het laffe grauw en het
afzichtelijk ongeziene
De dosering voor het onderhoud
met een handvol illegale pillen
en een Jezuïtenpoeier

Dan weet je diep van binnen
Wees eerlijk in je waan
Dit hier gaat nooit meer weg
Wat een enige wandeling op de maan
Deze verhoging van de
temperatuur, wit hittedier
Dit mannelijke bestaan
Nu slaat je laatste uur
Het maakt een mummie van je
door premature uitdroging
van je perkamenten vel
Een dummie die vlamvat
op een ijskoud knekelveld
Nou dan weet je het wel
Die wordt niet oud

Taco Meeuwsen