Disclaimer of vrijwaringsclausule

Disclaimer voor www.ergensinholland.nl en www.esoxholland.nl
ErgensinHolland Uitgeverij en ESOXHolland hierna te noemen ErgensinHolland Uitgeverij, verleent u hierbij toegang tot www.ergensinholland.nl en www.esoxholland.nl en nodigt u uit tot het kopen van ons assortiment in de webwinkel. ErgensinHolland Uitgeverij behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid
ErgensinHolland Uitgeverij spant zich in om de inhoud van de website en de webwinkel waar nodig te vernieuwen en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de website en de webwinkel onvolledig en/of onjuist is. De op de website en in de webwinkel aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ErgensinHolland Uitgeverij.

Prijzen en info
Voor de vermelde prijzen en overige informatie over producten op de website en in de webwinkel geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ErgensinHolland Uitgeverijof rechten doen laten gelden. Voor op de website en in de webwinkel opgenomen links naar andere websites of diensten van derden kan ErgensinHolland Uitgeverij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van het intellectuele eigendom van het assortiment in de webwinkel en het vermelde op de website liggen bij ErgensinHolland Uitgeverij en de licentiegevers. Het betreft het wettelijke copyright © en het onvervreemdbaar eigendomsrecht van de maker(s). Kopiëren, verspreiden op welke drager dan ook en elk ander gebruik van deze producten en of het beeldmateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgensinHolland Uitgeverij, met uitzondering van en slechts voor zoverre elders bepaald in regelingen van dwingend Nederlands recht (zoals het citaatrecht).
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ErgensinHolland Uitgeverij, alle rechten voorbehouden. © 2016 All rights reserved.
ErgensinHolland Uitgeverij is een geregistreerde imprint van ESOXHolland Tekst & Beeld, Hellevoetsluis.

ErgensinHolland Uitgeverij
Schudegge 45
3224 BP Hellevoetsluis
Nederland

BTW nummer: 0989.56.917
KvK nummer: 24266324
T: +31(0)613179441
M: info@ergensinholland.nl

ESOXHolland Tekst & Beeld
Schudegge 45
3224 BP Hellevoetsluis
Nederland

BTW nummer: 0989.56.917
KvK nummer: 24266324
T: +31(0)613179441
M: info@esoxholland.nl