Strategische personeelsplanning en samenhangend HR-management in zes beleidsnota’s

Strategisch personeelsbeleid schrijven en vormgeven in co-creatie met directie & management, beleidsmakers en organisatieadviseurs. Het eindresultaat: zes samenhangende beleidsnota’s in woord en beeld.