CROWDFUNDING

HAAL WIN WOOD NAAR EUROPA
Koop de minicatalogus over het bijzondere werk van de Berberkunstenaar Win Wood uit de Hoge Atlas van Marokko. Door € 6,50 over te maken via onze webshop, ontvangt u de dwerg catalogus, draagt u bij aan de vorming van een fonds voor twee exposities van Win Wood in Europa: in Rotterdam en in Parijs. En u geeft een voorschot op de korting die u krijgt bij aanschaf van het boek ‘Homme de Bois, Terre de Fer, Peuple d’Or’ van de auteurs Taco Tarcisius Meeuwsen en Mohamed Saadouni over talent, cultuur en traditie bij de Berbers in de bergen van Marokko. Vewachte verschijning medio 2019. Aarzel niet: help uzelf aan een minidosis kunst in een boekje en Win Wood aan een reis naar Europa.

Win Wood – Art en Bois
Minicatalogus
15 – 14,5 cm
16 pagina’s full color
Uitgeverij ErgensinHolland

GET WIN WOOD TO EUROPE
Buy the mini catalog about the special work of the Berber artist Win Wood from the High Atlas of Morocco. By transferring € 6.50 through our webshop, you receive the dwarf catalog, you contribute to the creation of a fund for two exhibitions of Win Wood in Europe: in Rotterdam and in Paris. And you give an advance on the discount you get when you buy the book ‘Homme de Bois, Terre de Fer, Peuple d’Or’ by the authors Taco Tarcisius Meeuwsen and Mohamed Saadouni about talent, culture and tradition at the Berbers in the Netherlands. mountains of Morocco. Expected appearance in mid-2019. Do not hesitate: help yourself to a mini-dose of art in a booklet and Win Wood to a trip to Europe.

Win Wood – Art and Bois
Mini catalog15 – 14.5 cm
16 pages full color
Publisher ErgensinHolland

AIDEZ WIN WOOD VERS L’EUROPE
Achetez le mini catalogue sur le travail spécial de l’artiste berbère Win Wood du Haut Atlas du Maroc. En transférant 6,50 € via notre boutique en ligne, vous recevez le catalogue nain, vous contribuez à la création d’un fonds pour deux expositions de Win Wood en Europe: à Rotterdam et à Paris. Et vous donnez une avance sur la réduction que vous obtenez lorsque vous achetez le livre « Homme de Bois, Terre de Fer, Peuple d’Or » par les auteurs Taco Tarcisius Meeuwsen et Mohamed Saadouni sur le talent, la culture et la tradition chez les Berbères dans le Haut-Atlas du Maroc. Apparition attendue à mi-2019. N’hésitez pas: servez vous une mini-dose d’art dans un livret et aidez Win Wood à ‘un voyage en Europe.

Win Wood – Art et Bois
Mini catalogue
15 – 14,5 cm
16 pages en couleur
Maison d’Édition ErgensinHolland