Jouw manuscript indienen

KLEURPOTLODENEen manuscript of een goed idee?

Je kunt manuscripten (romans, verhalenbundels, dichtbundels, non-fictie, managementpublicaties, fotoboeken, tijdschriften en dergelijke) aanbieden ter beoordeling voor publicatie. Onze redactie bestaat uit ervaren redacteuren, neerlandici, beeldend kunstenaars, illustratoren en grafisch vormgevers. We beoordelen of een manuscript past in het fonds van Uitgeverij ErgensinHolland. Past het niet dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.
Mail ons je manuscript in Word-format met als lettertype Arial 11 en als regelafstand ‘enkel’ op A4 formaat. Alleen digitale manuscripten worden in behandeling genomen of het moet gaan om een bijzondere uitgave van unieke tekeningen en of schilderijen. Dan kunnen we elkaar eens ergens ontmoeten om je idee te bespreken.
Stuur je bericht aan: info@ergensinholland.nl
Als we het manuscript graag uitgeven, dan wil dat nog niet zeggen dat je boek er morgen is. We gaan eerst met je in overleg over de wijze waarop we het zouden willen uitgeven. Als we het eens worden, dan gaat de uitgave in de planning. Een eventuele afwijzing zegt alleen maar dat we niet bereid zijn het zakelijk risico voor de uitgave te dragen. Het zegt niks over de kwaliteit van je manuscript of over de mogelijkheid om er wel degelijk een goede uitgave van te maken. Wij kunnen er alleen geen kapitaal insteken. Over een eventuele afwijzing kan helaas niet worden gecorrespondeerd.