Beleidsnota’s en notities

Ruim zesentwintig jaar ervaring in het opstellen en samenstellen in co-creatie met beleidsmedewerkers en vakgenoten van complexe beleidsnota’s en notities. Daarnaast verzorgen we een heldere opmaak en de beeldtaal en redigeren we ambtelijke teksten of jargon.

Organisatieplannen en Sturingsvisies

Organisatieplannen en sturingsvisies samenstellen in co-creatie met directie & management, beleidsmakers en organisatieadviseurs. Het zorgen voor haalbare implementatie- en uitvoeringsplannen. En het aantrekkelijk verwoorden, opmaken en vormgeven van de eindproducten in tekst en beeld.