TRIBE BRACELETS & GEMS
BRACELETS & GEMS – Collection House ErgensinHolland toont en verkoopt klassieke vintage sieraden met een veelal etnische origine. Tribale kunstvoorwerpen, stuk voor stuk uniek, die wortelen in een rijke cultuur en een eeuwenoude traditie. Elk sieraad is waar nodig met zorg gerestaureerd, schoongemaakt en getest op het zilvergehalte door zilversmeden die hun vak kennen. U weet dat u iets zeer bijzonders aanschaft wanneer u een sieraad koopt uit ‘TRIBE BRACELETS & GEMS’ – Collection House ErgensinHolland.

WIL JE HELPEN?
Het zit zo: House ErgensinHolland financiert een boek over de cultuur van de Imazighen uit de Maghreb met de verkoop van TRIBE BRACELETS & GEMS sieraden Dat boek moet gemaakt worden. En je kunt helpen. Door jezelf een cadeautje te geven. Een uniek halssierraad of armband uit een vaak eeuwenoude traditie. Ga naar deze webshop: Naar de winkel

Meer weten?

TRIBE BRACELETS & GEMS
BRACELETS & GEMS – Collection House ErgensinHolland expose et vend des bijoux vintage classiques d’origine essentiellement ethnique. Artefacts tribaux, tous uniques, enracinés dans une culture riche et une tradition séculaire. Chaque bijou a été soigneusement restauré, nettoyé et testé le cas échéant par des orfèvres argentés qui connaissent leur métier. Vous savez que vous achetez quelque chose de très spécial lorsque vous achetez un bijou de «TRIBE BRACELETS & GEMS» – Collection House ErgensinHolland.

VOUS VOULEZ AIDER?
C’est ainsi que House ErgensinHolland finance un livre sur la culture des Imazighen du Maghreb avec la vente de bijoux TRIBE BRACELETS & GEMS. Ce livre doit être réalisé. Et vous pouvez aider. En vous offrant un cadeau. Un collier ou un bracelet unique issu d’une tradition souvent ancienne. Accéder à cette boutique en ligne: vers la boutique

TRIBE BRACELETS & GEMS
BRACELETS & GEMS – Collection House ErgensinHolland shows and sells classic vintage jewelry with a mostly ethnic origin. Tribal artifacts, all unique, rooted in a rich culture and a centuries-old tradition. Every piece of jewelry has been carefully restored, cleaned and tested where necessary by silver silversmiths who know their trade. You know that you are buying something very special when you buy a piece of jewellery from ‘TRIBE BRACELETS & GEMS’ – Collection House ErgensinHolland.

COULD YOU HELP OUT?
It’s like this: House ErgensinHolland finances a book about the culture of the Imazighen from the Maghreb with the sale of TRIBE BRACELETS & GEMS jewellery. That book has to be made. And you can help. By giving yourself a present. A unique necklace or bracelet from an often ancient tradition. Go to this webshop: To the store