Uitgesproken visies op kunst in Hellevoetsluis

Opdrachtgever: gemeente Hellevoetsluis
Voorwoord: Cees Jurgens, wethouder Cultuur en Kunst Hellevoetsluis

Idee, interviews en essay: Taco Meeuwsen
Vormgeving: ESOX Holland
Fotografie: Bert Nienhuis, Amsterdam
Druk: Drukkerij Mart. Spruijt bv, Amsterdam

Formaat 29,5-23 cm
40 pagina’s
Oplage 15.000 exemplaren

© 1993 gemeente Hellevoetsluis

Het boek won in 1993 de Kunstprijs van het Voorzieningenfonds voor de Kunst, te Den Haag.